Algemene voorwaarden

 • De inhoud van de container dient per aangeboden afvalstroom te voldoen aan de acceptatievoorwaarden van Engel B.V welke te vinden zijn op www.engelbv.com. Bij eventuele afwijking zijn wij genoodzaakt de tarieven door te berekenen die horen bij de afvalstroom zoals zij op dat moment door ons geaccepteerd zijn.
 • Uitstekende lading aan voor-, zij en achterkant van de containers is niet toegestaan.
 • De containers mogen tot maximaal 20 cm boven de rand beladen worden.
 • Bij te hoog beladen containers brengen wij voor afval een toeslag van  € 40,- per m³ in rekening. Voor dakleer en C-hout € 70,00 per m³.
 • Wanneer een container te hoog of niet veilig beladen is mag de chauffeur deze weigeren en wordt er € 50,- extra transportkosten in rekening gebracht.
 • U, als afnemer bent verantwoordelijk voor het voldoen aan de geldende wet- en regelgeving bij het plaatsen van een container. U dient zelf zorg te dragen voor leges, precariorechten of vergunningen voor het plaatsen van een container. Indien wij onverhoopt een boete ontvangen, zullen wij deze aan u door belasten.
 • De genoemde bedragen zijn, mits van toepassing, exclusief leges, precariorechten en vergunningen.
 • Afnemer is verplicht om zonodig te zorgen voor voldoende verlichting, bebakening van de containers en / of het treffen van de voor verkeersveiligheid vereiste maatregelen dan wel naleving van regels die door enige autoriteit voorgeschreven zijn en/of worden.
 • Wij houden ons het recht voor om prijsverhogingen ontstaan als gevolg van overheidswege, branchewege en of onvoorziene omstandigheden, na aankondiging, aan u door te berekenen.
 • Facturen dienen binnen 30 dagen na factuurdatum te zijn voldaan.
 • De prijzen van de containers zijn all-in en inclusief 4 weken huur per wisseling / plaatsing. Indien containers langer blijven staan, rekenen we € 2,00 per kalenderdag per container.
 • Bestellingen op werkdagen voor 15:00, zullen de volgende werkdag geplaatst / gehaald en/of gewisseld worden.
 • Een container mag na plaatsing niet meer verplaatst worden zonder toestemming van Afvalcontainer.nu
 • Het plaatsen van een container geschiedt altijd op eigen risico van de afnemer. Eventuele schade aan het straatwerk, begroeiing, overige ondergrond, omheining, bomen en overige opstal is voor eigen risico van de afnemer. De kans op schade bij een plaatsing is altijd aanwezig vanwege het gewicht en de omvang van containers en vrachtwagens.
 • Na plaatsing van een container is de afnemer verantwoordelijk voor eventuele schades aan de container of diefstal van een container.
 • Afnemer raadpleegt de website van engelbv.com zodat deze zich volledig op de hoogte stelt van de afvalproducten die niet in de door afnemer bestelde afvalcontainer gedeponeerd dienen te worden. Het aanbieden van asbest, asbest gelijkend materiaal, gevaarlijk afval en golfplaten is in geen van de containers toegestaan.
 • U kunt uw bestelling tot 24 uur van tevoren annuleren.  Wij brengen € 25,- excl. BTW in rekening voor het annuleren van bestellingen. Dit bedrag wordt ingehouden op het terug te storten bedrag.